Kasterlee - Watermolen van Tielen
 
 
De watermolen van Tielen
 
 
Voor het jaar 1526 was er al sprake van een molen. Doch is het nog steeds niet duidelijk of het hier al dan niet om een watermolen gaat. Met zekerheid kunnen we wel zeggen dat de eerste schriftelijike vermelding van de watermolen van Tielen dateert van 1526. Deze molen van het type onderslagmolen was gelegen op de Aa.
 
Onderslag betekent dat het rad van de molen onderaan aangedreven wordt omdat de Kempische rivieren slechts een klein verval kennen. Volgens de toen geldende wetten behoorden stromend water en wind toe aan de vorst. De vorst leende het gebruik van dit water en de wind uit aan de heer van het dorp. De heer van het dorp had op zijn beurt een molenaar in dienst. Doordat de boeren uit het dorp verplicht waren hun graan te laten malen bij de plaatselijke molenaar rekende deze accijnzen of belastingen in natura aan per maalbeurt. Dus per maalbeurt werden een aantal scheppen uit de meelzak van de boer genomen om de meelzak van de heer mee te vullen.
 
In de winter van 1565 bracht een grote hoeveelheid drijvend ijs enorme schade toe aan de watermolen waardoor deze omviel. Het bijhorende molenhuis met zijn typische korfboog werd waarschijnlijk in 1681 toegevoegd. Door het rechttrekken van de Aa moest een aftakking gegraven worden om de molen van stromend water te blijven voorzien.
 
Doorheen de jaren kende ook deze watermolen verschillende eigenaars en vonden er meerdere herstellings- en onderhoudswerken plaats. Na de Tweede Wereldoorlog werd de molen onrendabel ondermeer door nieuwe technieken in de landbouw . Zowel de watermolen als het woonstalhuis werden in 1993 opgenomen in de lijst van geklasseerde monumenten.
type uitstap :
* molen
openingsuren :
* nvt - de watermolen is privé eigendom - de molen is altijd zichtbaar
prijs :
* nvt - gratis
contact :
* telefoon : (+32)14 84 85 19 (toerisme)
adres :
* Watermolenstraat, 2460 Kasterlee
* GPS : 51°14'47.7"N 4°52'33.7"E - decimaal 51.246569, 4.876034
afstand :
* Geel : 16 km, 23 minuten
* Herentals : 11 km, 17 minuten
* Turnhout : 10 km, 16 minuten
toegankelijkheid :
* rolstoelen : de molen staat vlak naast de Watermolenstraat waardoor
   je zowel met een rolstoel als met de wagen tot er net bij geraakt
* honden : toegelaten gezien molen zichtbaar is vanaf de openbare
   weg
laatste update van deze pagina  :