Meerhout - vistrap
 
 
Vistrap
 
 
Om vissen de mogelijkheid te geven stroomopwaarts een hoogteverschil van 1,7 meter te overbruggen, werd naast het bezoekers- en informatiecentrum van het Grote Netewoud een vistrap aangelegd. Maar, waarom zouden vissen nu stroomopwaarts willen zwemmen? Dit kunnen verschillende redenen zijn: het zoeken naar een nieuwe schuilplaats, een tekort aan voedsel, een tekort aan zuurstof of om zich voort te planten. Denk bij deze laatste reden maar aan de grote uittocht van de wilde zalmen in Canada. De vistrap bestaat uit 14 drempels van 12 centimeter waarvan er zich nog twee in de Grote Nete bevinden en de andere trappen liggen in een aftakking rond de watermolen en de oude wasserij. Omdat onze vissen geen wilde zalmen zijn die over een watervalletje kunnen springen worden de trappen in ruw metselwerk in een lichte V-vorm aangelegd. Hierdoor kunnen de vissen de trappen al zwemmend nemen en het biedt hen de gelegenheid om af en toe zelfs uit te rusten.
type uitstap :
* varia
contact :
* website : meerhout.be
* telefoon : (+32) 14 24 99 28
adres :
* Watermolen, Meerhout
* GPS : 51°08'11.3"N 5°04'59.8"E - decimaal 51.136480, 5.083268
afstand :
* Geel : 9 km, 13 minuten
* Herentals : 25 km, 25 minuten
* Turnhout : 35 km, 37 minuten
laatste update van deze pagina  :