Leopoldsburg - station Decauville
 
 
Station Decauville
 
 
Omdat het bestaande burgerspoor niet tot in het kamp van Beverlo kwam, werd er een eigen militair sporennetwerk gebouwd met een militair station achter het cavaleriekamp. Het materieel en de treinstellen hiervoor werden geleverd door de Franse ingenieur Decauville, tevens ook de naam van het militair station. Station Decauville beschikte over 2 loskaaien, 8 sporen en 8 treinen bestaande uit 30 wagons. Al snel bedroeg het totaal aantal kilometer aan spoor 115 kilometer. Het verbond onder andere de eindhalte “Terminus Kamert” in het noorden met de eindhalte “Station Boma” in het zuiden. Op dit net werden verschillende treinen ingezet. Zo was er de personeelstrein die zowel het personeel als de bewapening en de munitie vervoerde naar de schietstanden en manoeuverterreinen. De garnizoenstrein was de bevoorradingstrein en stopte onder andere bij de beenhouwer, de bakker en de verschillende keukens. Tegelijkertijd deed deze trein ook dienst als posttrein. De mesttrein werd ingezet door de dienst die verantwoordelijk was voor de aanplanting in het kamp.
type uitstap :
* historisch gebouw
adres :
* Guillaumelaan, Leopoldsburg
* GPS : 51°07'20.1"N 5°15'57.4"E - decimaal 51.122260, 5.265940
afstand :
* Geel : km, minuten
* Herentals : km, minuten
* Turnhout : km, minuten
laatste update van deze pagina  :