Mol - De Maat en Den Diel
 
 
Natuurparken De Maat en Den Diel
 
 
De Maat vormt samen met Den Diel een natuurpark van ongeveer 150 hectare dat bestaat uit verschillende biotopen waaronder water, vennen, rietvegetatie, moerasbossen, wateringen, vochtige en droge heide, weilanden en loof- en gemengde bossen.
 
De eigenaar van dit en nog verschillende andere natuureigendommen is het gemeentebestuur. Dat betekent dat zij naast het in stand houden van de bestaande natuur ook de belast zijn met de taak om de natuurwaarden te versterken door het opzetten van een degelijk natuurbeheer. Dit is absoluut noodzakelijk gezien steeds meer planten- en diersoorten bedreigd zijn. Om de bedreigde dier- en plantensoorten de tijd en rust te gunnen om zich te kunnen herstellen, zijn bepaalde zones van dit natuurgebied niet vrij toegankelijk voor het publiek. Deze kunnen enkel bezocht worden door middel van geleide wandelingen of het aanvragen van groepswandelingen. Andere zones zijn wel vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Naast de uitgestippelde wandelpaden staan educatieve borden met meer informatie over het ontstaan en het beheer van het park en over de voorkomende planten- en diersoorten. Op de meeste paden zijn honden welkom indien ze aangelijnd zijn. Op bepaalde trajecten zijn honden ook al zijn ze netjes aangelijnd niet toegelaten. Begrijp en respecteer dit.
 
De Maat werd op Europees niveau beschermd als Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied. 400 plantensoorten, 500 zwammen, 160 vogelsoorten zijn hier te vinden. Tevens beschikt dit natuurgebied over de rijkste libellenfauna van de Benelux. Beslist dus de moeite waard om eens een kijkje te gaan nemen.
type uitstap :
* natuur
openingsuren :
* elke dag van zonsopgang tot zonsondergang
prijs :
* gratis
contact :
* telefoon : (+32) 14 33 07 38
adres :
* ondermeer toegankelijk via Blauwe Keidreef, Lommel
* GPS : 51°13'53.7"N 5°12'55.0"E - decimaal 51.231572, 5.215269
afstand :
* Geel : 20 km, 23 minuten
* Herentals : 37 km, 38 minuten
* Turnhout : 30 km, 36 minuten
laatste update van deze pagina  :