Balen - Monument der gesneuvelden
 
 
Monument der gesneuvelden
 
 
Het was de oudstrijdersbond die het idee opperde om een gedenkteken voor de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog op te richten. Omdat men zelf geen idee had hoe het gedenkteken er moest uitzien, schreef men hiervoor een wedstrijd uit die gewonnen werd door de beeldhouwer Jules Bernaerts uit De Panne.
 
In 1920 werd het Monument der Gesneuvelden ingehuldigd. Het heeft niet altijd op deze plaats gestaan. Voor het heraanleggen van de Markt in 1955 stond het gedenkteken op de Markt. Daarna werd het overgeplaatst naar zijn huidige locatie op de hoek van de Alfons Dierckxstraat en de Nieuwstraat en werd een gedenkplaat met de namen van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog toegevoegd. Het cirkelvormige plein, de halfcirkelvormige afsluiten en een gebogen haag rond het monument verwijzen naar de oorspronkelijke opstelling op de Markt.
type uitstap :
* monument
prijs :
* gratis
openingsuren :
* altijd toegankelijk
contact :
* website : www.balen.be
* telefoon : (+32) 14 74 41 70
adres :
* Alfons Dierckxstraat, Balen (kruising met Nieuwstraat)
* GPS : 51°10'14.4"N 5°09'53.3"E - decimaal 51.170660, 5.164817
afstand :
* Geel :  14 km, 16 minuten
* Herentals : 31 km, 30 minuten
* Turnhout : 29 km, 36 minuten
laatste update van deze pagina  :