Retie - Molen De Heerser
 
 
Molen De Heerser
 
 
Het was Godfried Claessen die in 1794 met zijn eigen middelen deze standaardmolen in Arendonk bouwde als protest tegen het alleenmolenrecht van de abdij van Postel. Onder een standaardmolen verstaan we een houten richtbare windmolen. In dit type molens wordt het graan tot meel gemalen.
 
Tot 1934 stond deze molen in Arendonk. Daarna verhuisde hij naar zijn definitieve plaats tussen Retie en Schoonbroek en kreeg hij de naam van “De Nieuwe Molen”. Deze naam omdat hij de laatste molen was in Retie in een rij van zes.
 
Jef Jacobs was van beroep molenaar en maalde tot 1962 in De Nieuwe Molen graan tot meel. Tussen 1962 en 1981 lag de molen stil. Ondertussen werd de molen en zijn omgeving uitgeroepen tot beschermd monument. In 1981 werd besloten de molen te herstellen. De naam van de molen werd gewijzigd in “De Heerser” en beroepsmolenaar Jef Jacobs bleef nog malen tot in 1990. Na het overlijden van Jef Jacobs werd de molen overgedragen aan de gemeente Retie. Enkele renovaties drongen zich op. Niet onoverkomelijk als je bedenkt dat de molen open en bloot in weer en wind staat. In 2004 kreeg de heerser een grondige restauratie om hem weer maalvaardig te maken. Kleinere onderhoudswerken waaronder een nieuwe verflaag, nieuwe zeilen, herstellen van de wieken en het dak van het molenkot werden in 2015 uitgevoerd. Ook de molenaar draagt voortdurend zijn steentje bij. Tijdens het malen is hij de persoon die de mankementjes opmerkt en de lagers smeert en moeren en bouten aandraait indien nodig. Een molen vergt constant kleine onderhouds- en herstellingswerken. De dag van vandaag maalt een vrijwillige molenaar in De Heerser nog wekelijks graan tot meel. Op die manier blijft de specifieke kennis bewaard en leeft deze oude ambacht voort. De molen regelmatig late draaien is de beste manier om hem nog lang te kunnen behouden. Want ook voor een molen is stilstaan achteruitgaan.
type uitstap :
* molen
openingsuren :
* elke maandag van 14h00 tot 17h00
* april tot september : laatste zondag van de maand : 14h00 tot 17h00
prijs :
* gratis
contact :
* website : www.retie.be
* telefoon : (+32) 14 38 92 39
adres :
* Kronkelstraat, 2470 Retie
* GPS : 51°16'45.6"N 5°04'23.0"E - decimaal 51.279340, 5.073052
afstand :
* Geel : 16 km, 19 minuten
* Herentals : 23 km, 28 minuten
* Turnhout : 14 km, 15 minuten
laatste update van deze pagina  :