Arendonk - Klooster Sint-Agnetendal
 
 
Klooster Sint-Agnetendal
 
 
Het oorspronkelijke Franciscanessenklooster dateert uit 1726 en was een relatief klein klooster. Het gebouw bestond uit een kleine kapel, een paterskamer, onderwijslokalen en een refter en slaapzaal voor pensionairs.  Doordat het aantal Franciscanessen in de loop der jaren toenam, was het noodzakelijk enkele verbouwingen uit te voeren. Het resultaat was een groter klooster met een centrale ommuurde binnenplaats, een kloostertuin, een paterskwartier met spreekkamer, een werkhuis, een spreekkamer en refters voor de zusters, een keuken, een bakhuis, een brouwerij, een schuur, een koeienstal, een kerk met groot nonnenkoor en een school.
 
In 1798 werden de Franciscanessen verplicht het pand te verlaten. Het paterskwartier werd op dat ogenblik bemand door Franse gendarmen. Een jaar later werd het pand verkocht. Een deel van het Sint-Agnetendal waaronder de kerk en een deel van het klooster werd afgebroken. Het resterende deel verhuurde men als woningen.
 
In 1918 keerden de zusters terug naar het klooster tot 2002. Toen verliet de laatste zuster het Sint-Agnetendal.
 
Sinds 2003 zijn zowel het klooster als enkele bijhorende gebouwen beschermd als monument.
type uitstap :
* historisch gebouw
prijs :
* nvt
openingsuren :
* de binnenkant van het klooster is niet toegankelijk
contact :
* website : www.arendonk.be
* telefoon : (+32) 14 40 90 60
adres :
* De Daries, Arendonk
* GPS : 51°19'13.8"N 5°04'53.3"E - decimaal 51.320499, 5.081466
afstand :
* Geel :  21 km, 26 minuten
* Herentals : 29 km, 35 minuten
* Turnhout : 14 km, 20 minuten
laatste update van deze pagina  :