Leopoldsburg - Karmelklooster
 
 
Kapel van het Karmelklooster
 
 
De kloosterkapel werd in 1843 gebouwd buiten het militair domein en deed dienst als parochiekerk. Met de bouw van de grotere en bijgevolg ook ruimere Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk begin 20ste eeuw werd de kapel buiten gebruik gesteld en werd ze in gebruik genomen als pakhuis. In 1924 met de stichting van een karmelietessenklooster, of beter gezegd het klooster van Karmel Maria Middelares, kreeg de kapel terug haar oude functie, namelijk die van kloosterkapel. De zusters leefden zeer teruggetrokken in een eigen cel die ze enkel verlieten om te eten en acht keer per dag te bidden. Daarnaast hielden ze zich bezig met het bakken van hosties en het naaien en onderhouden van de kerkgewaden. Enkel als het strikt noodzakelijk was, kwamen zij buiten de kloostermuren. In 2012 leefden er nog vijf zusters in het Karmelklooster. Gezien hun gemiddelde leeftijd van tachtig jaar konden zij het klooster niet meer zelfstandig onderhouden en werden de deuren definitief gesloten.  Twee zusters gingen naar een klooster van de Karmelorde in Vilvoorde, twee zusters vonden onderdak in het klooster van Vlamertinge en één zuster ging naar het rusthuis.
type uitstap :
* kapel
prijs : de kapel van het Karmelklooster kan niet bezocht worden
openingsuren : de kapel kan niet bezocht worden
adres :
* Koningin Albert I-plein, Leopoldsburg
* GPS : 51°06'59.5"N 5°15'49.7"E - decimaal 51.116530, 5.263802
afstand :
* Geel : 23 km, 30 minuten
* Herentals : 38 km, 39 minuten
* Turnhout : 40 km, 52 minuten
laatste update van deze pagina  :