Dessel - Historisch gemeentehuis
 
 
Historisch gemeentehuis
 
 
Wanneer het allereerste gemeentehuis van Dessel gebouwd werd, is niet met absolute zekerheid te achterhalen. Vermoedelijk ligt deze datum ergens tussen 1805 en 1810. Wat wel met zekerheid bevestigd kan worden is dat het eerste gemeentehuis werd gebouwd met de voorgevel gericht naar de markt en slechts uit twee kamers bestond. Een kamer deed dienst als gemeentehuis. In de andere kamer werd een klaslokaal ondergebracht.
 
In 1934 werd dit gemeentehuis afgebroken en op dezelfde plaats werd een nieuw gemeentehuis gebouwd naar een ontwerp van J. Taeymans, eveneens met de voorgevel gericht naar de markt. Hierdoor komt het gemeentehuis, symbool van de gemeentelijke overheid, in rechte lijn te liggen met de Sint-Niklaaskerk, symbool van kerkelijke overheid. Tijdens de bouw van dit nieuwe gemeentehuis werden verschillende neostijlen gecombineerd die terug te vinden zijn in de diverse gevels en daken, kozijnvensters, de traphal, archiefkamer en de voormalige raadzaal. Let ook even op de niet-centraal geplaatste toren.
 
De dag van vandaag is dit historische gemeentehuis een beschermd monument omwille van zijn historische, artistieke en sociaal-culturele waarde. Tot 1996 bevonden zich de administratieve diensten van de gemeente in dit gebouw. Daarna werden zij in het nieuwe administratieve centrum “De Plaetse” ondergebracht. Huwelijken worden nog altijd voltrokken in het historisch gemeentehuis.
 
Het historisch gemeentehuis kan niet bezocht worden.
type uitstap :
* historisch gebouw
openingsuren :
* niet van toepassing - het oude gemeentehuis kan niet bezocht worden
contact :
* website : www.dessel.be
* telefoon : (+32) 14 38 99 32
adres :
* Hofplein, 2480 Dessel
* GPS : 51°14'21.9"N 5°06'51.0"E - decimaal 51.239402, 5.114160
afstand :
* Geel : 14 km, 18 minuten
* Herentals : 25 km, 32 minuten
* Turnhout : 18 km, 25 minuten
laatste update van deze pagina  :