Turnhout - Grote Bentelmolen
type uitstap :
* molen
adres :
* Oranjemolenstraat 19, Turnhout
* GPS : 51°19'21.0"N 4°57'43.0"E - decimaal 51.322504, 4.961943
afstand :
* Geel : 20 km, 23 minuten
* Herentals : 24 km, 29 minuten
* Turnhout : 5 km, 8 minuten
 
 
De Grote Bentelmolen
 
 
De Grote Bentelmolen, de Grooten Bentel, de Oranjemolen, de Coppensmolen, allemaal benamingen voor deze korenmolen van het type Stenen Bergmolen. De Coppensmolen verwijst naar de vroegere molenaar Coppens. De Oranjemolen heeft betrekking op zijn ligging in de Oranjemolenstraat.
Deze windmolen werd gebouwd in 1847 en maalde het graan tot meel. Rond 1886 kreeg de Grote Bentelmolen er een tweede functie bij, namelijk het malen van schors tot run. Eikenschors of eekschors werd tussen de molenstenen fijn gemalen. Van deze gemalen schors werd run gemaakt, een product dat looizuur bevat en gebruikt werd in de leerlooierijen.
Sinds zijn bestaan heeft de Grote Bentelmolen verschillende eigenaars gekend en meerdere restauraties ondergaan. In 1912 werd de molen getroffen door een brand. Het binnenwerk brandde volledig uit. De herstelling gebeurde met onderdelen van een molen in het Nederlandse Dordrecht. Later liep de molen schade op door houtrot. Het hout werd aangetast door schimmels waardoor onder andere het hekwerk van de wieken vernield werden.
Sinds 1991 werd de molen opgenomen als beschermd monument. In het begin van de 21ste eeuw werden renovaties uitgevoerd om de molen terug maalvaardig te maken. Nu doet de Grote Bentelmolen dienst als woning en bedrijfsruimte. Bijgevolg is de molen aan de binnenkant niet te bezoeken, behalve op speciale molendagen.
laatste update van deze pagina  :