Olen - gemeentehuis
 
 
Gemeentehuis
 
 
In 1744 had dit gemeentehuis de functie van schepenbank. Je zou kunnen stellen dat een schepenbank de voorloper was van het huidige schepencollege maar de bevoegdheden waren veel ruimer. Zo fungeerde de schepenbank in bepaalde gevallen ook als een soort rechtbank en deed zij uitspraak in burgerlijke geschillen.
 
De gemeenteraad houdt zitting in dit gemeentehuis sinds de Belgische onafhankelijkheid in 1830. De gemeentelijke diensten waaronder Burgerzaken, Financiën, Administratie, Communicatie, HR en personeelsadministratie zijn eveneens  in dit gebouw ondergebracht.
type uitstap :
* historisch gebouw
contact :
* website : www.olen.be
* telefoon : (+32) 14 27 95 10
adres :
* Dorp 1, Olen
* GPS : 51°08'37.3"N 4°51'34.7"E - decimaal 51.143704, 4.859628
afstand :
* Geel : 11 km, 17 minuten
* Herentals : 7 km, 11 minuten
* Turnhout : 28 km, 32 minuten
laatste update van deze pagina  :