Herentals - Zandpoort
type uitstap :
* monument
openingsuren :
* nvt
prijs :
* gratis
contact :
* website : www.herentals.be
* telefoon : (+32) 14 21 90 88
adres :
* Zandstraat, Herentals
* GPS : 51°10'37.6"N 4°49'48.0"E - decimaal 51.177111, 4.830004
afstand :
* Geel : 14 km, 21 minuten
* Herentals : -- km, -- minuten
* Turnhout : 21 km, 26 minuten
 
 
Zandpoort
 
 
Vroeger was Herentals een ommuurde stad met vier toegangspoorten. Twee van deze poorten, waaronder de Zandpoort, staan er nog steeds. Wanneer deze toegangspoort gebouwd werd, is moeilijk te achterhalen. Aangezien de eerste bronnen terug gaan tot 1402, kunnen we wel met zekerheid aannemen dat de Zandpoort dateert van voor 1400. Aan de hand van oude funderingen is af te leiden dat de omvang van de oorspronkelijke Zandpoort bijna dubbel zo groot geweest is als de huidige poort. De gevels van de halfcirkelvormige muren werden opgetrokken uit gobertange-kalkzandsteen. Langs de binnenkant werd ijzererts uit de streek verwerkt. In 1643 werd de poort hersteld maar vooral ook verbouwd. De halfcirkelvormige muren verdwenen en een moesten plaats maken voor een kleinere toegangspoort met vlakke rechthoekige gevel in renaissancestijl. Eén zijde geeft nog een deeltje van de originele constructie bloot.
laatste update van deze pagina  :