Mol - Wolwashuisje
 
 
Wolwashuisje
 
 
Schapen waren gedurende vele eeuwen van groot economisch belang voor de Kempenaars. Naast wol, produceerden zij ook melk en mest die gretig gebruikt werd om de heidevlakten om te vormen tot weide- en akkerland. Bij de verwerking van de wol was het wassen en spoelen uiterst belangrijk.  Hiervoor had men overvloedig zuiver stromend water nodig, waarvoor de Nethe perfect geschikt was.
 
Wolbewerker Hendrik Peten kwam op het idee om in zijn moestuin op drie meter van de Nethe een wolwasserij op te richten. In 1879 verkreeg hij hiervoor gemeentelijke toestemming. Volgens de traditie moest de wol in de Nethe eerst te weken gelegd worden wat de Mollenaars al snel de spotnaam “sopwaëkers”  opleverde.
 
Na 1918 kreeg het wolhuisje een nieuwe functie. Natuurlijke ongeverfde weefsels werden hier onder invloed van zwaveldampen gebleekt tot ze helder wit waren. Het wolhuisje bleef verder bestaan maar nu onder de naam van “solferkotteke”.
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de weverij stil en geraakte het wolhuisje of solferkotteke in verval. In 2003 werd dit gebouwtje van zijn ondergang gered en grondig gerenoveerd. Het is nog één van de weinige overblijfselen die refereren naar de bloeiende Molse wolindustrie. In het oude watermolenhuisje kan je een educatieve tentoonstelllng over het Molse Netebekken en het wolhuisje bezoeken mits je dit op voorhand aanvraagt.
type uitstap :
* historisch gebouw
openingsuren :
* enkel op afspraak
adres :
* Wendelweg, 2400 Mol
afstand :
* Geel : 11 km, 15 minuten
* Herentals : 29 km, 30 minuten
* Turnhout : 25 km, 28 minuten
laatste update van deze pagina  :