Retie - Sint-Martinuskerk
 
 
Sint-Martinuskerk
 
 
In 1871 werd de toenmalige stenen kerk afgebroken. Deze moest plaatsmaken voor de huidige Sint-Martinuskerk. De zestig meter hoge toren uit de 15de eeuw werd behouden. In deze toren weergalmen drie bronzen klokken. Twee van de drie klokken werden pas in 1962 toegevoegd nadat de reeds bestaande klokken door de Duitse bezetter in 1943 weggehaald werden. De Sint-Martinuskerk is opgebouwd in neogotische spitsbogenstijl. Gedurende de jaren hebben verschillende wijzigingen plaatsgevonden om de kerk te maken tot wat ze de dag van vandaag is. Verschillende herstellingswerken aan de toren, torenspits en daken drongen zich op. De communiebank, de vier neogotische zijaltaren, een deel  van het hoofdaltaar en de stenen kruisweg werden verwijderd. Twee nieuwe zijportalen werden bijgebouwd. Er kwam een nieuw altaar en een nieuwe vloer van leisteen, arduin en marmer. Twee kapellen, de Onze-Lieve-Vrouwekapel en de Heilige Sacramentskapel werden ingericht als winterkapel. De biechtstoelen in de Sint-Martinuskerk zijn in Louis XVI-stijl en afkomstig van de priorij van Corsendonk. De doopvont dateert uit de 18de eeuw.  De laatste grondige restauratie van torn, daken, gevel en glasramen dateert van 1997.
type uitstap :
* kerk
openingsuren :
* de kerk is overdag toegankelijk
contact :
* telefoon : (+32) 14 38 92 39
adres :
* Markt, Retie
* GPS : 51°16'02.3"N 5°05'04.4"E - decimaal 51.267302, 5.084551
afstand :
* Geel : 15 km, 18 minuten
* Herentals : 23 km, 31 minuten
* Turnhout : 15 km, 21 minuten
laatste update van deze pagina  :