Balen - Sint-Andrieskerk
type uitstap :
* kerk
prijs :
* gratis
openingsuren :
* open tijdens misvieringen
* zomervakantie : 14h00 - 18h00
contact :
* website : www.balen.be
* telefoon : (+32) 14 74 41 70
adres :
* Markt, Balen
* GPS : 51°10'15.8"N 5°10'05.6"E - decimaal 51.171046, 5.168234
afstand :
* Geel :  14 km, 18 minuten
* Herentals : 28 km, 33 minuten
* Turnhout : 29 km, 39 minuten
 
 
Sint-Andrieskerk
 
 
De bouw van de Sint-Andrieskerk in Brabantse gotiek, begon omstreeks 1444 en werd voltooid in 1526. De kerk bestaat uit een koor, drie beuken, een dwarsschip en een zware westertoren. De westertoren is een typische Kempense toren die net als de rest van de kerk gebouwd werd met bakstenen en banden van ijzerzandsteen.
 
In 1579 en in 1684 sloeg het noodlot toe. Zowel het kerkgebouw als het meubilair werden geteisterd door een brand. Renovatiewerken drongen zich op en werden in de loop van de volgende jaren verdergezet. De toren en daken werden vrij snel na de brand hersteld. Daarna volgden de gewelven.
 
De Sint-Andreaskerk werd in 1936 geregistreerd als beschermd gebouw. Een grondige algemene renovatie vond plaats van 1961 tot 1969. Tot de belangrijkste interieurstukken behoren: een geelkoperen doopvont, twee biechtstoelen, een koorlezenaar, verschillende houten beelden, de kruisweg van terracotta, enkele 17-de eeuwse schilderijen en liturgisch zilverwerk van de 15de-19de eeuw.
laatste update van deze pagina  :