Meerhout - Prinskensmolen
 
 
Prinskensmolen
 
 
Deze molen werd rond het jaar 1200 opgericht en is daarmee de oudste windmolen van de provincie Antwerpen. In tegenstelling tot de Prinsenhoeve heeft de Prinskensmolen wel een koninklijk verleden. Deze korenmolen van het type staakmolen met halfopen voet was sinds 1500 eigendom van de Prinsen van Oranje. In de loop van de daaropvolgende jaren kende de molen verschillende eigenaars. Sinds 1968 geraakte de molen meer en meer in verval. De molen verloor zijn roede en werd geteisterd door houtworm. De schade was zo groot dat daarop besloten werd om de molen buiten gebruik te stellen tot de nodige herstellingen uitgevoerd werden. Veiligheidshalve werden de wieken verwijderd. In 2017 werd de molenkast van de molen gescheiden om de houtworm te kunnen bestrijden. Nu is het wachten op de eigenlijke restauratie.
type uitstap :
* molen
contact :
* telefoon : (+32) 14 24 99 28
adres :
* Prinskensmolenweg, Meerhout
* GPS : 51°07'42.4"N 5°05'24.2"E - decimaal 51.128452, 5.090066
afstand :
* Geel : 11 km, 15 minuten
* Herentals : 26 km, 25 minuten
* Turnhout : 36 km, 39 minuten
laatste update van deze pagina  :