Balen - Pastorij & poortgebouw
type uitstap :
* historisch gebouw
prijs :
* nvt - gratis
openingsuren :
* de tuin is meestal toegankelijk, de gebouwen niet
contact :
* website : www.balen.be
adres :
* Pastorijstraat, Olmen (Balen)
* GPS : 51°08'29.0"N 5°08'45.1"E - decimaal 51.141390, 5.145868
afstand :
* Geel :  15 km, 21 minuten
* Herentals : 34 km, 36 minuten
* Turnhout : 31 km, 39 minuten
 
 
Pastorij met poortgebouw Olmen
 
 
In de 17de eeuw was de Norbertijenabdij van Postel eigenaar van de parochie Olmen. En omdat het toch niet anders kan dan dat een pastoor in zijn eigen parochie dichtbij de kerk woont, liet de abdij van Postel een pastorij bouwen voor de pastoor van Olmen. Het werd een statig gebouw met poortgebouw en het werd omgeven door een visgracht. Het gebouw kreeg kenmerken typisch aan een Norbertijnenpastorij.
 
Gedurende de 18de en 19de eeuw werden verschillende restauraties en verbouwingen uitgevoerd. Daarna geraakte het gebouw meer en meer in verval. De enige optie die nog open bleef, was het gebouw afbreken en vervangen door een nieuwe woonst. De huidige pastorij, opgetrokken in neotraditionele stijl, dateert uit het begin van de 20ste eeuw en is van de hand van architect Taeymans. Het poortgebouw uit 1737 en de visgracht bleven behouden en werden in 1973 geklasseerd als monument.
laatste update van deze pagina  :