Olens Boerke
 
 
Olens Broek
 
 
Tussen Olen en Herentals, langs de Kleine Nete, ligt het Olens Broek, één van de laatste restanten van een groot moerascomplex. Ooit dreigde dit stukje natuurgebied te verdwijnen door landbouwontginning en verdroging. Maar ondertussen werd het Olens Broek helemaal terug in zijn vroegere glorie hersteld. Door de verschillende grondsoorten die hier voorkomen, trekt het Olens Broek een grote diversiteit aan planten en dieren aan. De droge zandgronden zijn ideaal voor de struikheide en klein warkruid. De zonnedauw en moeraswolfsklauw groeien op de nattere gronden. Op de hooilandjes zie je in de lente de pinksterbloemen en margrietjes. Ook de libellen, de vlinders en de vogels zijn teruggekeerd naar het Olens Broek. In de Elzenbroekbossen tref je de wielewaal, nachtgaal en tuinfluiter aan. Veel vogels hebben het Olens Broek uitgekozen als broedplaats. Om de vogels de nodige rust te bezorgen wordt tijdens de broedperiode van 15 maart tot 1 juli een deel van het wandelpad afgesloten. Voor de wandelaars worden alternatieve routes voorzien.
type uitstap :
* natuur
adres :
* Roerdompstraat, Olen
* GPS : 51°11'30.8"N 4°53'07.9"E - decimaal 51.191898, 4.885536
afstand :
* Geel : 9 km, 13 minuten
* Herentals : 5 km, 9 minuten
* Turnhout : 20 km, 25 minuten
laatste update van deze pagina  :