Olens Boerke
 
 
Het Olens Boerke
 
 
Ter ere van het 1000-jarig bestaan van Olen werden allerlei festiviteiten georganiseerd. Met het ingezamelde geld werd het Olens Boerke aangekocht. Het standbeeld werd in 1998 ingehuldigd en verwijst naar de bijnaam van de Olenaars, “boerkes”. In Olen waren veel boeren en door gebrek aan een school en dus ook opleiding waren zij niet al te slim. Vandaar dat zij “boerkes” of ook wel “botte” of “lompe Olenaars” genoemd werden. Maar onderschat deze “boerkes” niet want ze waren slim op hun eigen manier. Dat bewijst de legende van de Olenaars die in opdracht van Keizer Karel hun dorp moesten meten. De te betalen belastingen zouden afhangen van de oppervlakte. In plaats van de gebruikelijk roede te nemen, nam de veldwachter een dennenspar van twee roeden lang waardoor de Olenaars maar de helft van de belastingen moesten betalen. En er werd niet gelogen want in het verslag stond klaar en duidelijk: “de oppervlakte van ons dorp is x- aantal roeden, gemeten met onze roede.”  Wie durft nu nog te zeggen dat ze niet slim waren?
type uitstap :
* monument
adres :
* Hoek Pastoriestraat - Beilen, Olen
* GPS : 51°10'03.5"N 4°53'55.9"E - decimaal 51.167650, 4.898846
afstand :
* Geel : 7 km, 11 minuten
* Herentals : 7 km, 12 minuten
* Turnhout : 21 km, 27 minuten
laatste update van deze pagina  :