Turnhout - Natuurpuntmuseum
type uitstap :
* museum
openingsuren :
* museum :
   ° woensdag tot vrijdag : 12h30 - 16h30
   ° gesloten op feestdagen, brugdagen en tussen Kerstmis en Nieuwjaar
   ° voor groepen ook mogelijk op afspraak
* natuurtuin :
   ° winter : maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren
   ° zomer : ook tijdens het weekend
prijs :
* gratis
contact :
* website : www.natuurpunt.be
* telefoon : (+32) 14 47 29 50
adres :
* Graatakker 11, 2300 Turnhout
* GPS : 51°19'06.4"N 4°57'00.6"E - decimaal 51.318442, 4.950161
afstand :
* Geel : 19 km, 21 minuten
* Herentals : 22 km, 26 minuten
* Turnhout : -- km, -- minuten
 
 
Natuurpuntmuseum
 
 
Het natuurpuntmuseum is ondergebracht in een herenhuis dat dateert uit 1911. Het is opgetrokken in eclectische, neoclassicistische stijl. Deze typische burgerwoning bestaat uit een kelder waar zich de keuken en de werkruimten voor het personeel bevonden. In de hal staat de spotlight gericht op de monumentale trap. De vlakke voorgevel staat in sterk contrast met de achterkant die uit vele hoeken bestaat.
 
Het eigenlijke museum biedt plaats aan een vaste tentoonstelling. Vier tentoonstellingsruimten geven de relatie weer tussen natuur en erfgoed. Dit gebeurt aan de hand van collecties, oude films en historische kunstwerken. Naast de vaste tentoonstelling is er ook ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Hier komen nieuwe en actuele thema’s en uitdagingen aan bod.
 
Vergeet ook zeker geen bezoek te brengen aan de tuin gelegen achter de poort. Deze tuin is volledig ingericht als natuurtuin. Vele oorspronkelijke elementen werden behouden en enkele nieuwe elementen waaronder een insectenhoek inclusief bijenhotel en een educatieve poel met water afkomstig van het dak van het huis werden toegevoegd. Kleine zoogdieren kunnen gebruik maken van de houtstapels om te schuilen of te overwinteren.
laatste update van deze pagina  :