Meerhout - Koning Davidshuis & Drossaardshuis
 
 
Koning Davidshuis & Drossaardshuis
 
 
Het Koning Davidshuis dateert uit 1620. Het was oorspronkelijk de woning van verschillende voorname personen waaronder de drossaard.  Een drossaard kan gezien worden als de voorloper van de huidige burgemeester. Naast het verdedigen van de rechten was hij ook verantwoordelijk voor de orde en veiligheid. Boven de deur hangen drie taferelen van de bijbelse Koning David. Het grootste toont Koning David die op een harp speelt. De andere taferelen zijn kleiner en tonen David die tegen een reus vecht en een zegestoet. In 1720 was Andreas Viskens de drossaard. Omdat hij het Koning Davidshuis te klein vond, liet hij het Drossaardshuis bouwen. Tijdens de boerenkrijg werd het gebouw bezet door de Franse overheid. Later werd hier een smidse in ondergebracht. Daarna deed het dienst als hotel en herberg om uiteindelijk vanaf 1935 terug dienst te doen als gemeentehuis. Sinds 1952 zijn zowel het Koning Davidshuis als het Drossaardshuis opgenomen in de lijst van beschermde monumenten.
type uitstap :
* historisch gebouw
contact :
* telefoon : (+32) 14 24 99 28
adres :
* Lindestraat, Meerhout
* GPS : 51°07'56.5"N 5°04'38.2"E - decimaal 51.132373, 5.077269
afstand :
* Geel : 9 km, 12 minuten
* Herentals : 25 km, 23 minuten
* Turnhout : 34 km, 36 minuten
laatste update van deze pagina  :