Kasterlee - Kapel Onze Lieve Vrouw van bijstand
 
 
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van bijstand
Tielen
 
 
Op deze plaats hebben in het verleden reeds verschillende kapelletjes gestaan. De oudste kapel waarvan sporen teruggevonden werden, gaat terug naar de 14de eeuw. Toen zou hier een staakkapelletje gestaan hebben, zo’n klein driehoekig kapelletje vervaardigd uit hout bestaande uit een nis met daarin een beeld van Maria en kind. Het kapelletje werd vastgemaakt aan een paal. Vandaar de naam staakkapel. In 1636 werd dit staakkapelletje vervangen door een kapel vervaardigd uit leem en stro. Door het grote aantal bezoekers en vooral de vele giften had men voldoende middelen om de lemen kapel in 1640 te vervangen door een stenen constructie. De huidige kapel dateert van 1664.
 
In de 20ste eeuw was de toestand van de kapel erbarmelijk te noemen en dreigde ze in te storten. Grondige renovaties werden  gestart in 1982 en werden in 1992 beëindigd. Voor het verdere onderhoud van de kapel was men afhankelijk van diverse giften. Deze kwamen uit verschillende hoeken. Enerzijds van de bezoekers en inwoners. Om ook giften te kunnen ontvangen wanneer de kapel gesloten was, werd naast de ingangsdeur een houten luikje gemaakt waar mensen hun giften in de offerblok konden steken. Anderzijds kwamen de giften van de “capelleschaepen”.  Deze schapen werden door de kapelmeester aangekocht. De plaatselijke herder nam deze schapen mee op in zijn kudde. De wol die deze schapen produceerden en de lammetjes die geboren werden, werden ten voordele van de kapel verkocht. Rechts van de kapel ligt nog een molensteen afkomstig van de molen die zich vroeger aan de overkant van de straat bevond.
type uitstap :
* kapel
prijs :
* gratis
openingsuren :
* van 1 mei tot Allerheiligen : alle dagen geopend
* van Allerheiligen tot 1 mei : 's zondags geopend
contact :
* Alois Van Gorp : (+32) 14 55 43 50
adres :
* hoek Prijstraat - Vonderstraat, 2460 Kasterlee
* GPS : 51°15'10.4"N 4°53'25.2"E - decimaal 51.252901, 4.890342
afstand :
* Geel : 16 km, 21 minuten
* Herentals : 12 km, 15 minuten
* Turnhout : 10 km, 14 minuten
laatste update van deze pagina  :