Balen - Hoolstmolen
 
 
Hoolstmolen
 
 
De naam Hoolstmolen is afkomstig van de plaatsnaam Hoolst waar de molen zich bevindt. De eerste officiële vermeldingen van deze molen dateren van 1289 wat doet vermoeden dat de molen reeds enkele tientallen jaren daarvoor bestond.
 
De functie van de molen was tweeledig. Enerzijds diende hij om graan te malen. Anderzijds was hij een olieslagmolen waarmee zaden geplet werden tot smout. Omwille van de dubbele functie bezat de molen oorspronkelijk twee raden. In 1911 werd overgeschakeld op één rad.
 
Deze molen was, zoals het vroeger gebruikelijk was, een banmolen, een molen die toebehoorde aan een Abdij, in dit geval de Abdij van Corbie en waar de boeren verplicht waren om hun graan te laten malen.
 
Oorspronkelijk bestond het bijhorende molengebouw uit hout. Doorheen de jaren liep de molen verschillende vormen van schade op en vonden meerdere herstellings- en heropbouwwerken plaats. In 1919 werd het houten molenhuis vervangen door een stenen gebouw. Nog tot 1967 bleef de molen in werking. In de jaren ’80 werd de molen grondig gerestaureerd. Schotten in de sluizen werden vervangen inclusief het vervangen van de twee ophaalmechanismen. Doorgeroeste delen van het waterrad werden vervangen en het eigenlijke waterrad werd hersteld. Dit heeft er toe geleid dat de molen regelmatig opnieuw in werking gebracht kan worden.
 
Het molengebouw kan aan de binnenzijde niet bezocht worden. Door de ramen heb je een goed zicht op de installatie.
type uitstap :
* molen
prijs :
* gratis
openingsuren :
* buiten altijd toegankelijk - binnen niet toegankelijk
contact :
* website : www.balen.be
* telefoon : (+32) 14 74 40 50
adres :
* Hoolstmolenstraat, Balen
* GPS : 51°08'59.9"N 5°09'08.1"E - decimaal 51.149966, 5.152240
afstand :
* Geel :  15 km, 18 minuten
* Herentals : 31 km, 32 minuten
* Turnhout : 30 km, 39 minuten
laatste update van deze pagina  :