Leopoldsburg - Heikapper
 
 
Heikapper Heppen
 
 
De Heikapper symboliseert een persoon die de heide kapt of bewerkt. Concreet werd de bovenste grondlaag met begroeiing verwijderd. Deze grondlaag werd in de stallen als bodembedekking gebruikt. Tijdens de wintermaanden stond het vee in de stal en werd de grondlaag door het vee bemest. In het voorjaar werd de stal leeggemaakt en het mest gebruikt op de akkers. Sus Caelen die in zijn jeugd tot de heikappers behoorde, stond model voor dit beeld. Het beeld is van de hand van beeldhouwer Luc Vanhoof.
type uitstap :
* monument
adres :
* Leo Jansenplein, Heppen, Leopoldsburg
* GPS : 51°06'31.2"N 5°13'40.1"E - decimaal 51.108677, 5.227807
afstand :
* Geel : 23 km, 26 minuten
* Herentals : 35 km, 29 minuten
* Turnhout : 39 km, 46 minuten
laatste update van deze pagina  :