Leopoldsburg - Heemkundig museum
 
 
Heemkundig museum Heppen
 
 
Op de plaats van de toegangspoort tot de oude pastorie bevond zich voor 1600 een klein schanshuis, omgeven met water en ophaalbrug. Deze schuilplaats moest bescherming bieden tegen roversbendes. De eerste priester die hier onderdak vond was E.H. Vanmuysen. In 1792 werd er een groter gebouw opgetrokken waarin hij ook les kon geven. In 1853 werd de nog steeds bestaande pastorie gebouwd. De dag van vandaag is het Heemkundig Museum hier in ondergebracht. Het museum illustreert de geschiedenis van Heppen aan de hand van teksten, illustraties en foto’s van belangrijke gebeurtenissen en dorpsfiguren. Tevens liggen er ook voorwerpen die door de bevolking zelf nog gebruikt werden. Dit zijn vooral de werktuigen van de Heidekappers die gebruikt werden om de heide te kappen en de landbouwgrond te bewerken. Eén specifieke kamer is ingericht als huiskamer van je overgrootouders.
type uitstap :
* museum
prijs :
* gratis
openingsuren :
* elke eerste zondag van de maand (behalve januari) : 14h00 - 17h00
contact :
* telefoon : (+32) 11 34 15 94
adres :
* Pastoor Aertsstraat, Heppen, Leopoldsburg
* GPS : 51°06'27.2"N 5°13'47.8"E - decimaal 51.107561, 5.229950
afstand :
* Geel : 24 km, 27 minuten
* Herentals : 35 km, 30 minuten
* Turnhout : 39 km, 47 minuten
laatste update van deze pagina  :