Meerhout - Elisabethkapel
 
 
Elisabethkapel
 
 
De Elisabethkapel dankt haar naam aan de heilige Elisabeth, meer bepaald Elisabeth Van Thüringen. Zij was van oorsprong een Hongaarse prinses die zich na de dood van haar man vooral inzette voor de armen. Vier jaar na haar dood in 1235 werd zij heilig verklaard. Op basis van een inscriptie in een vroegere klok met vermelding van het jaartal 1527 wordt aangenomen dat deze kapel dateert uit de 16de eeuw. Vroeger zou deze kapel een melaatsenkapel geweest zijn, een plaats waar melaatsen kwamen bidden maar vooral ook een plaats waar de melaatsen voedsel vonden dat hier door de lokale bevolking voor hen achtergelaten werd. Als we kijken naar de plaats waar de kapel zich bevindt, namelijk op een zekere afstand van het centrum en op de grens van het grondgebied Meerhout-Balen zou hier wel eens enige vorm van waarheid kunnen inzitten. Later groeide de Elisabehtkapel uit tot een bedevaartsoord tegen de pest en in de 18de eeuw werd de kapel de wijkkapel van het gehucht Lil. De Elisabethkapel werd al snel te klein en vergrotingswerken dienden uitgevoerd te worden. Het aangebouwde stuk is duidelijk herkenbaar aan de scheidingslijn in de lange gevel en het verschil in de gebruikte baksteen.
type uitstap :
* kapel
adres :
* hoek Lil en Brigandsstraat, Meerhout
* GPS : 51°08'24.9"N 5°05'24.8"E - decimaal 51.140242, 5.090220
afstand :
* Geel : 10 km, 14 minuten
* Herentals : 26 km, 26 minuten
* Turnhout : 36 km, 38 minuten
laatste update van deze pagina  :