Leopoldsburg - Monument Tacambaro
 
 
Opleidingscentrum voor brancardiers en verplegers
 
 
Ook de groep van de geestelijken konden in 1921 niet meer aan de dienstplicht ontsnappen. Zij vervulden hun legerdienst door een opleiding van militair brancardier-ziekendienaar te volgen in het Opleidingscentrum voor Brancardiers en Verplegers. Gezien dit in het Frans Centre d’Instruction Brancardier Infirmier (CIBI) is, werden de dienstplichtige geestelijken afgekort de “CIBISTEN” genoemd. Oorspronkelijk werden ze gestationeerd in de houten barakken naast de militaire bakkerij. In 1935 verhuisden ze naar een nieuw gebouw dat later door de militairen het “Kwartier Ijzer” genoemd zou worden. Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden de CIBISTEN naar Brugge overgebracht. Ze keerden niet meer terug. De gebouwen van het opleidingscentrum werden achtereenvolgens ingenomen door het 1st Regiment Jagers te Paard-Gidsen, het 1ste Bataljon Para, het 8ste Bataljon Genie en het Logistiek Centrum nummer 4.
type uitstap :
* historisch gebouw
adres :
* Michellaan, Leopoldsburg
* GPS : 51°07'09.7"N 5°15'57.6"E - decimaal 51.119360, 5.266004
afstand :
* Geel : 23 km, 28 minuten
* Herentals : 40 km, 35 minuten
* Turnhout : 38 km, 50 minuten
laatste update van deze pagina  :